Radca prawny

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii

Phone

603 369 702

Ekspert w zakresie:

 • Prawo nowych technologi

  Pomoc w uzyskaniu i ochronie praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Doradztwo w zakresie zawierania umów o świadczenie usług informatycznych, licencje na oprogramowanie czy umowy dotyczące e-commerce. Pomoc w rozwiązywaniu sporów związanych z umowami o nowe technologie. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Konsultacje w zakresie odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem przepisów dotyczących nowych technologii, takich jak hacking, phishing czy cyberprzemoc

 • Prawo cywilne

  Prowadzę kompleksowo sprawy z zakresu prawa cywilnego i sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Prowadzę sprawy zarówno z tytułu niewywiązania się z umów, jak i z tytułu czynów niedozwolonych – w każdej z nich zapewniam profesjonalną pomoc.

 • Obsługa prawna przedsiębiorców

  Obsługa bieżących spraw i zapytań (zdalnie bądź w siedzibie firmy). Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów, umów. Moja kancelaria zapewnia reprezentowanie w negocjacjach i sporach z kontrahentami oraz w prowadzeniu spraw firmy na etapie postępowania sądowego.

 • Prawo karne

  Prawo karne obejmuje wiele obszarów prawa, m.in. prawo wykonawcze, procesowe czy materialne. Moja kancelaria zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem spraw karnych od samego początku do końca, opracowując najlepszą strategię działania dla klienta.

 • Prawo spadkowe

  Sprawy spadkowe, w których najczęściej reprezentuję Klientów w sądzie dotyczą stwierdzenia nabycia spadku, zachowku i działu spadku. Pomagam w procedurze odrzucenia spadku, odrzucenia spadku przez małoletniego, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 • Prawo samorządowe

  Doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i prawa ochrony danych osobowych, interpretacja przepisów oraz przygotowywanie opinii prawnych. Reprezentacja jednostek samorządowych przed sądami i organami administracyjnymi. Przygotowywanie projektów aktów prawnych. Szkolenia z zakresu prawa dla pracowników samorządowych, audyt prawny.

Zapewniam:

 • Wiedza i doświadczenie

  Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych.

 • Kompleksowa obsługa prawna

  Pomoc w sprawach karnych już od momentu zatrzymania. Stała obsługa prawna przedsiębiorstw, sporządzanie umów, reprezentacja w sądzie.

 • Wysoka skuteczność w trudnych sprawach

  Profesjonalizm i dokładność. Zapewniam pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzam odwołania i pisma procesowe. Zapewniam, że skutecznie będę działał w Państwa imieniu przed sądem.

 • Najwyższy standard obsługi

  Właściwy dla najlepszych firm prawniczych, oparty na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy oraz praktyce radcy prawnego.