Radca prawny

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii

Phone

603 369 702

  • Wiedza i doświadczenie

   Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych.

  • Kompleksowa obsługa prawna

   Pomoc w sprawach karnych już od momentu zatrzymania. Stała obsługa prawna przedsiębiorstw, sporządzanie umów, reprezentacja w sądzie.

  • Wysoka skuteczność w trudnych sprawach

   Profesjonalizm i dokładność. Zapewniam pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzam odwołania i pisma procesowe. Zapewniam, że skutecznie będę działał w Państwa imieniu przed sądem.

  • Najwyższy standard obsługi

   Właściwy dla najlepszych firm prawniczych, oparty na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy oraz praktyce radcy prawnego.

Karol Dobrzeniecki – radca prawny

Zaangażowany w działania Sektorowej Rady ds Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, w latach 2016-2018 r. członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, arbiter w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor ekspertyz dla Sejmu RP, projektów aktów prawnych, opinii prawnych odnoszących się do problematyki szkolnictwa wyższego i edukacji

 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
 • Prawo spadkowe
 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo samorządowe
 • Prawo ustrojowe

Wybrane publikacje: